Skip to main content

A Japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban


Published September 6, 2013
SHOW MORE


Japanese education history in national printed sources — In previous period, local education historiography did not pay much attention to Japanese education history. During the 19th and 20th century, only few studies were published from time to time, but in the last third of the 20th century and even nowadays the number of studies, papers on Japanese education a little bit different from the European culture increased. In this paper the author, leading researcher of education in the Mediterranean and Latin America, introduces the sources available in Hungary on Japanese education in order to provide an opportunity for local researchers to pay more attention to today's Japanese schooling practices with such high standards in education culture. The paper lists and analyses the most significant publications.
Napjainkban a neveléstörténet oktatása különböző időkeretek között és kisebb-nagyobb mértékben eltérő tematikával a világ szinte valamennyi pedagógusképző intézményében kötelező tárgy, és része a művelődéstörténeti kutatásoknak, összefoglalásoknak is. A tudományág művelői annak születésétől, formálódásától, a 18-19. század fordulójától kezdve érdeklődéssel fordultak saját népük, országuk nevelési múltja mellett az egyetemes neveléstörténet felé is. Az európai (nyugati) neveléstörténet-írásban a kezdetektől mindmáig meghatározó volt magának a kontinens múltjának a tanulmányozása, jóllehet, más országok mellett éppen hazánkban is láthatunk példát a szélesebb nemzetközi kitekintésre, az első neveléstörténészeink közül például Lubrich Ágost, Fináczy Ernő munkáiban. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a nyugati világban kialakított egyetemes neveléstörténeti kánonba máig alig-alig kerültek be a nem európai (nem-nyugati) pedagógiai múltról őrzött ismeretek, és ha igen, akkor azok leginkább az ókori államalakulatokra vonatkoznak. A későbbi történelmi korszakok nevelésügyi, nevelésfilozófiai fejleményeiről csak szórványos, nem ritkán hibás és hiányos információk kerültek a tankönyvekbe, lexikonokba, és egyes területek (például Latin-Amerika, Japán vagy Afrika) neveléstörténetének bemutatása szinte teljesen hiányzik.


Publisher http://kerikata.hu
Year 2013
Language Hungarian
Collection opensource
Notes Szerző: Kéri Katalin Cím: A Japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban Megjelenés: In: Neveléstörténet (History of Education) 15., 7. évf., 2010/3-4. sz., 17-38. o. Licenc: © Kéri Katalin 2010 | Hungary 2.5 [CC BY-NC-ND 2.5] A szerző: Prof. dr. Kéri Katalin, tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék; PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője. Kutatási témái: a magyar és európai nőnevelés története az újkorban; Európán kívüli területek neveléstörténete és annak ábrázolása a nyugati neveléstörténet-írásban; gyermekkor-történet. Publikációi az MTMT adatbázisában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001418 A szerzők által feltöltött, szabadon felhasználható dokumentum. (Forrás/Source: http://kerikata.hu) It's Free document!

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.